Regulamin

Regulamin studia ”Heroink”
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
2. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie za zgodą osobistą i pisemną opiekunów prawnych oraz w ich obecności.
3. Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Zgody na wykonanie tatuażu” za okazaniem dowodu tożsamości.
4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
5. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.
6. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nie przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.
7. Cena każdego wzoru ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz stopnia skomplikowania projektu.
8. Przed odbyciem zabiegu osoba zainteresowana zobowiązana jest do wpłaty zadatku celem rezerwacji dogodnego terminu oraz przygotowania projektu tatuażu. Koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu studia.
9. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
10. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.
11. Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia się i pielęgnacji tatuażu.
12. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny co wiąże się ze zwrotem zadatku.
13. Zadatek na termin jest bezzwrotny.